ALGEMENE VOORWAARDEN

voor facturen
bij BROUWERIJ-DiSTILLEERDERIJ Craywinckelhof

Algemene voorwaarden

TOEPASSINGSGEBIED

  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle prijsoffertes van Brouwerij-Distilleerderij Craywinckelhof, Louis Schrevens Estate met zetel Staatsbaan 263 Lubbeek, hierna Brouwerij-Distilleerderij Craywinckelhof, aan de klant en/of alle overeenkomsten tussen Brouwerij-Distilleerderij Craywinckelhof en de klant tenzij en voor zover er schriftelijk is van afgeweken. Deze algemene voorwaarden primeren op alle voorwaarden die van de klant of een derde uitgaan, ook indien de Brouwerij-Distilleerderij Craywinckelhof deze niet uitdrukkelijk geprotesteerd heeft. Alle andere dan deze algemene voorwaarden, alsmede alle afwijkingen van deze algemene voorwaarden moeten aan Brouwerij-Distilleerderij Craywinckelhof uitdrukkelijk, schriftelijk bevestigd worden.

   

  OFFERTES

  De offertes van Brouwerij-Distilleerderij Craywinckelhof gelden, tenzij anders vermeld op de offerte zelf, voor een periode van 1 maand. Elk order van de klant bindt de klant doch de Brouwerij-Distilleerderij Craywinckelhof zal slechts gebonden zijn na schriftelijke bevestiging van deze order door de Brouwerij-Distilleerderij Craywinckelhof.

   

  LEVERING

  De overeengekomen leveringstermijnen en leveringsdata zijn steeds indicatief en binden de Brouwerij-Distilleerderij Craywinckelhof niet. De klant zal dan ook in geen enkel geval gerechtigd zijn op schadevergoeding indien de levering is vertraagd. Klachten betreffende zichtbare gebreken dienen uiterlijk binnen de acht dagen na de levering bij aangetekend schrijven aan de Brouwerij-Distilleerderij Craywinckelhof gemeld te worden. Ingeval van verkoop dient voor verborgen gebreken in elk geval te worden gereageerd binnen de drie maanden na levering.

  De tijdig gegronde klachten van de klant betreffende goederen of diensten zullen aanleiding geven tot vervanging van de geleverde goederen door de Brouwerij-Distilleerderij Craywinckelhof, zonder dat de Brouwerij-Distilleerderij daarenboven tot schadevergoedingen kan gehouden zijn.

   

  AANSPRAKELIJKHEID

  De Brouwerij-Distilleerderij Craywinckelhof zal in geen geval aansprakelijk zijn voor de schade die niet rechtstreeks en onmiddellijk veroorzaakt werd door een fout van de Brouwerij-Distilleerderij Craywinckelhof. Indien het herstel in natura niet mogelijk is zal de aansprakelijkheid van de Brouwerij-Distilleerderij Craywinckelhof tegenover de klant of derden nooit hoger zijn dan het bedrag dat de klant heeft betaald voor de door de Brouwerij-Distilleerderij Craywinckelhof. De Brouwerij-Distilleerderij Craywinckelhof zal nooit aansprakelijk zijn voor onrechtstreekse schade, doch niet beperkt tot, inkomstenverlies vorderingen van derden, verlies van clienteel of voor enige andere schade of gebreken.

   

  BTW

  De prijzen van de Brouwerij-Distilleerderij Craywinckelhof zijn steeds netto vermeerdert met BTW en alle andere eventueel verschuldigde taksen (acijnsen).

   

  INTELLECTUELE EIGENDOM

  Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder in ieder geval worden begrepen, auteursrechten, receptuur, merkrechten, octrooirechten, handelsnaamrechten en know how die rusten op of voortvloeien uit de aan klant geleverde zaken blijven ten allen tijde bij de Brouwerij-Distilleerderij Craywinckelhof rusten en gaan door de overeenkomst met klant niet op klant over. Ook niet indien de zaken specifiek voor klant zijn ontworpen, ontwikkeld of samengesteld.

   

  BETALING

  Betaling dient contant op de vervaldag van de factuur te geschieden op bankrekening van de Brouwerij-Distilleerderij Craywinckelhof zonder kosten voor de Brouwerij-Distilleerderij Craywinckelhof. In geval van leveringen aan niet-consumenten wordt de betalingstermijn van de wet van 2 augustus 2002 uitdrukkelijk niet van toepassing verklaard.

  Ingeval van niet tijdige betaling zal een verwijlintrest verschuldigd zijn van 15% per jaar van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling vanaf de vervaldag tot op de dag der volledige betaling  rechtswege en zonder ingebrekestelling te verhogen met 10% bij wijze van schadevergoeding met een minimum van 125 euro, onverminderd alle andere rechten die de Brouwerij-Distilleerderij Craywinckelhof kan doen gelden hierin begrepen alle relevante invorderingskosten zoals bedoeld in de wet van 2 augustus 2002.

  De Brouwerij-Distilleerderij Craywinckelhof zal bij wanbetaling tevens gerechtigd zijn zonder ingebrekestelling en van rechtswege alle verdere leveringen aan de klant op te schorten en/of lopende overeenkomsten van rechtswege ontbonden te verklaren, onverminderd het recht van de Brouwerij-Distilleerderij Craywinckelhof om nakoming en/of schadevergoeding van de klant te vorderen. Zolang de klant de volledige prijs met inbegrip van kosten en belastingen te verhogen met eventuele verwijlintresten en schadevergoeding, niet heeft betaald, blijft de Brouwerij-Distilleerderij Craywinckelhof eigenaar van de door haar geleverde goederen.

   

  GESCHILLEN

  Elke klacht betreffende de aard of hoedanigheid van de door de Brouwerij-Distilleerderij Craywinckelhof geleverde producten moet zo snel mogelijk gemeld worden en ten laatste binnen 8 dagen na de ontvangst van de goederen op straffe van verval rechtstreeks en schriftelijk naar de burelen van de Brouwerij-Distilleerderij Craywinckelhof gestuurd worden. Alle zaken worden geacht in onze burelen in Lubbeek te zijn afgesproken.

  Alle betwistingen die daaromtrent zouden kunnen ontstaan dienen voor de rechtbank van Leuven aanhangig gemaakt, die uitsluitend bevoegd zullen worden beschouwd.

   Hop Jenever

   KraaiKe Hopjeneveris het perfecte huwelijk tussen onze jenevers en bieren. De jeneverbessen en hop, ook gebruikt in onze KraaiKe-bieren, worden tijdens het distilleerproces toegevoegd en zorgen voor een frisse, hoppige citrussmaak. – Alc. 40% Vol.

   KraaiKe Gouden

   Het eerste bier gebrouwen door Brouwerij Craywinckelhof, gebaseerd op een origineel familierecept, generatie op generatie doorgegeven.

   KraaiKe Gouden is een prachtig goudkleurig bier, met een fruitige geur, een licht zoete caramel smaak en een zacht-bittere afdronk. Een bier gebrouwen naar oude Craywinckelhof-traditie, een stevige pot bier aldus.

   KraaiKe Gouden heeft een alcoholpercentage van 6°.

   KraaiKe Tripel Amber
   Whisky Barrel Aged

   KraaiKe Tripel Amber rijpt 3 maanden op Schotse Whisky-vaten, die het bier een complex aroma geven. Je proeft duidelijke toetsen van hout, vanille, whisky en een aangename kruidigheid. Deze smaken gaan mooi samen met het moutige caramel-toetsen van deze Tripel Amber en geven het bier een warm & fijn aroma.

   KraaiKe Tripel Blond
   Whisky Barrel Aged

   KraaiKe Tripel Blond rijpt 3 maanden op Schotse Whisky-vaten, die het bier een complex aroma geven. Je proeft duidelijke toetsen van hout, vanille, whisky en een aangename kruidigheid. Deze smaken gaan mooi samen met het de volmondige hoppigheid van deze Hagelandse tripel en geven het bier een uitzonderlijk aroma.

   KraaiKe Russian Imperial Stout
   Laphroaig Barrel Aged

   Dit bier is ontstaan uit onze liefde voor bier én Schotse Laphroaig-whisky. Het is een stevige stout met aroma’s van gebrande mout en een mooie, hoppige bitterheid. Toetsen van donker fruit, rozijnen, koffie, cacao en een subtiele kruidigheid zijn zeker herkenbaar.

   Na gisting rijpt het bier nog 2 maanden op Schotse Laphroaig-vaten, afkomstig van Islay. Zij geven het bier een typische turfsmaak met aangename houttoetsen.

   KraaiKe Milkstout
   Bourbon Barrel Aged

   KraaiKe Milkstout is een volmondige stout met chocolade & koffie-toetsen. Door de toevoeging van lactose (melksuiker) krijgt een bier een romige zoetheid, die mooi samensmelt met de donkere moutaroma’s.

   Het bier rijpt na gisting nog 3 maanden op verse Amerikaanse bourbonvaten, die zorgen voor een aangename houtsmaak met toetsen van vanille en bourbon.

   Dit geheel zorgt voor een stevig bier met een heerlijk aroma en een lange, volmondige, licht-zoete nasmaak.

   • Stout
   • 8.5% vol.
   • 75 cl

   KraaiKe Tripel Blond Whisky Infused

   Onze geliefde blonde tripel, zorgvuldig geïnfuseerd met onze huisgestookte KraaiKe Single Malt Whisky: een match made in heaven!

   Een volmondige tripel met florale hoptoetsen in balans met de krachtige smaak van whisky en een vleugje geturfde mout, die eigen is aan onze Single Malt, zorgen voor een krachtig bier met een lange, ietwat zoete afdronk en een alcoholpercentage van 9%.

   KraaiKe Dubbel

   KraaiKe Dubbel is een typische Belgische Dubbel. Gebaseerd op onze KraaiKe Tripel Donker is dit bier vol van smaak met een licht-zoete moutsmaak. Door het gebruik van donkere moutsoorten, proef je toetsen van gebrande mout en karamel. Fruitige hoppen zorgen voor een gebalanceerde frisse bitterheid.

   KraaiKe Brut

   KraaiKe Brut is een sprankelend, fruitig champagnebier, gemaakt volgens de methode traditionelle en is een unieke samensmelting tussen ons ambachtelijk Hagelands bier en traditionele Champagne. Door champagnegist te gebruiken in plaats van biergist, krijgt een bier een droge afdronk en pure smaak. Deze gist wordt nadien terug verwijderd, op de typische méthode champenoise/traditionelle, zodat we een zeer helder, zuiver champagnebier bekomen.

   De typische droge afdronk en hoge carbonisatie, in combinatie met fruitige hopsmaken zorgen voor een verfrissende doordrinkbaarheid en de perfecte combinatie van bier en champagne.

   Thomas Desmedt

   Thomas, opgegroeid op amper 800 meter van de brouwerij, is all-round medewerker en rechterhand van Louis in de brouwerij. Hij verzorgt de administratieve en commerciële zijde van de brouwerij, maar steekt ook graag de handen uit de mouwen tijdens het brouwen.

   Hij is na zijn studies als accountant meteen aan de slag gegaan bij Brouwerij Craywinckelhof, nadat hij het bedrijf leerde kennen als jobstudent tijdens zijn studies. Ondertussen is hij gediplomeerd brouwer en volgt hij een distilleer-opleiding aan het CVO COOVI te Anderlecht, waar hij de kneepjes van het vak, zowel theoretisch als praktisch leert.

   Thomas is een fiere bierliefhebber en frequent bezoeker van bierevents en heeft een zwak voor streekbieren, Belgische gin’s en jenevers. Vanuit die liefde en kennis verzorgt hij het contact met onze klanten.

   Maria Van der Elst

   Maria is geboren en getogen op de vierkantshoeve en heeft hier gewoond tot haar huwelijk met Louis Schrevens. Zij kent het Craywinckelhof door en door en droomde er al lang van om de vierkantshoeve te restaureren.

   Naast haar dagelijkse professionele bezigheid als pedicure-specialiste, is Maria een bezige bij op het Craywinckelhof. Ze zorgt ervoor dat de kamers steeds tot in de puntjes verzorgd zijn en gasten zich thuis voelen in haar vroegere ouderlijke woning.

   Gasten de kans geven om tot rust te komen en kennis te maken met de prachtige streek, is Maria haar passie.

   Luc Pauwels

   Luc is docent bierbrouwen en distilleren aan het CVO COOVI te Anderlecht, waar hij (toekomstige) microbrouwers de stiel van het brouwen zowel praktisch als theoretisch leert. Al bijna 30 jaar is hij dagelijks bezig met bier maken en proeven. Hij is een autoriteit op vlak van bier brouwen en distilleren en zetelde in tal van jury’s van biercompetities.

   In brouwerij Craywinckelhof helpt Luc, Louis, een oud-cursist van hem, bij het creëen en uitwerken van nieuwe recepten voor derden en stellen ze onze eigen recepten op punt.

   Louis Schrevens

   Louis Schrevens is een boerenzoon, geboren en getogen in Lubbeek. Na het succesvol uitbouwen van zijn KBC-verzekeringskantoor, was hij op zoek naar een nieuwe uitdaging. Via de boerderij van zijn schoonvader zaliger, heeft hij deze uitdaging gevonden. Vandaag staat Louis in voor het algemene bestuur van de brouwerij en kan hij terugkeren naar zijn roots bij het verwerken van het basisproduct, graan, dat hij in zijn jeugd altijd mee verbouwd heeft. Een familietraditie, die nu door zijn broer Hugo en petekind Lieze wordt verdergezet. Louis is gediplomeerd brouwer, whiskyliefhebber en jeneverkenner.

   Oude Jenever

   Deze smaakvolle oude 3-granen-jenever wordt gecreëerd uit 100% moutwijn, gestookt uit gerst, rogge, tarwe en jeneverbessen, volgens de regels van de kunst. De combinatie van deze 3 edele graansoorten met fijne jeneverbessen, zorgt voor een intens karaktervolle graanaroma. – Alc. 40% Vol.

   Jonge Jenever

   Deze smaakvolle jonge 3-granen-jenever wordt ambachtelijk gestookt uit gemoute gerst, rogge en tarwe, volgens de regels van de kunst. De combinatie van deze 3 edele graansoorten met fijne jeneverbessen, zorgt voor een subtiel graanaroma met frisse citrustoetsen. – Alc. 40% Vol.

   Hop Jenever

   Bij Craywinckelhof geloven we sterk in de heropleving van de populariteit van traditionele jenevers. Onze Hop Jenever is dé perfecte jenever voor de beginnende jeneverdrinker door zijn zachte smaak. Bij de Hop Jenever worden er tijdens het distilleerproces hoppen toegevoegd, die zorgen voor een zachte, hoppige smaak, de voor iedereen toegankelijk is. Hop jenever heeft een alcoholpercentage van 40°.

   Kruidenbliksem

   52 kruiden, als bliksem in een fles.

   Met respect voor de streek werden typische Hagelandse kruiden verzameld en gebalanceerd samengevoegd met exotische verse munt en anijs tot een heerlijke likeur, met een fris-zoete smaak en bliksem in je mond! Uitstekend puur te genieten of in uw favoriete cocktail. – Alc. 40% Vol.

   Vlierbloesem Likeur

   Een zacht, zoete likeur met verse vlierbloesems, die jaarlijks geoogst worden bij het begin van de zomer! Verse citroenen brengen frisheid. Uitstekend puur te genieten maar ook lekker om uw Crow Gin – tonic op smaak te brengen. – Alc. 25% Vol.

   Vlierbessen Likeur

   Een zacht, zoete likeur met verse vlierbessen en lokale kruiden, jaarlijks geoogst bij het begin van de herfst. Een echt Hagelands streekproduct met ambacht en passie gemaakt. Uitstekend puur te genieten maar ook heerlijk met tonic of op ijs. – Alc. 25% Vol.

   Chocolade Eau-de-Vie

   Gestookt op basis van 100% Belgische chocolade en zuivere graanalcohol. De toevoeging van karaktervolle pure chocolade in de distilleerketel, verzacht de graanalcohol en zorgt voor een intense chocolade-explosie bij het proeven! – Alc. 40% Vol.

   Amaretto

   Deze smaakvolle amandellikeur wordt gemaakt van de fijnste Italiaanse bittere amandelen. De combinatie van een mild-bittere amandelsmaak, subtiele vanilletoets en evenwichtige toevoeging van suiker, maakt dit notendistillaat tot dé perfecte likeur voor fijnproevers. – Alc. 28% Vol.

   Korenwijn

   KraaiKe Korenwijn is de koning onder onze jenevers. Gecreëerd uit 100% moutwijn, gestookt uit gerst, rogge, tarwe en jeneverbessen. Na lange rijping op eiken vaten, resulteert dit in een fijn  distillaat met een volle graansmaak en een aangenaam kruidig aroma. – Alc. 40% Vol.

   Crow Gin

   Crow Gin is gemaakt op basis van graanalcohol van ten minste 96° waarna de botanicals afzonderlijk gemassereerd en gedistilleerd worden om op die manier de verschillende aroma’s beter tot hun recht te laten komen. Zo kunnen de smaken beter gebalanceerd worden.

   Crow Gin is samengesteld uit 9 zorgvuldig geselecteerde botanicals: Jeneverbes – Citroenschil – Bittere sinaasschil – Korianderzaad – Cubebepeper – Engelwortelzaad – Ijzerhardkruid – Iriswortel – Jamaicapeper.

   Crow Gin is uitstekend puur te genieten door zijn uitzonderlijke zachte smaak, maar is ook te genieten bij tonic of in cocktails.

   “Black is the Crow

   As time goes slow

   Enjoying this gin

   And the spirit within”

   KraaiKe Tripel Blond

   Deze blondkleurige tripel is één van de paradepaardjes van onze brouwerij, met zijn zacht-zoete alcoholsmaak en complexe hoppige nasmaak is KraaiKe Tripel Blond, een Hagelandse tripel om fier op te zijn. Een streekbier zoals geen ander.

   KraaiKe Tripel Blond heeft een alcoholgehalte van 8,5°.

   KraaiKe Tripel Donker

   Door de eeuwen heen wordt er al donker bier gebrouwen in Vlaams-Brabant, KraaiKe Tripel Donker is een eerbetoon aan deze pachtige brouwtraditie. KraaiKe Tripel Donker heeft zijn diep donkere kleur te danken aan het gebruik van gebrande mout. Door het gebruik van deze specifieke mout is Kraaike Tripel Donker een complex bier met toetsen van gebakken broodkorsten. Gebrouwen met geduld en passie is dit een bier met een zekere maturiteit, dat zeker in de smaak zal vallen.

   Zeer lekker bier in combinatie met kaas of vleesgerechten!

   KraaiKe Tripel Donker heeft een alcoholgehalte van 7,5°.

   KraaiKe Tripel Amber

   Een amberkleurige tripel, een gewaagde combinatie! Door het gebruik van Munichmout krijgt deze tripel een mooie diepe amberkleur. Complex bier met een bittere toets en een stevige, lange en ietwat zoete afdronk.

   Kraaike Tripel Amber heeft een alcoholgehalte van 7,5°.

   KraaiKe Zilver

   Het is een helder, licht en prachtig parelend bier. Vlot drinkbaar dankzij zijn laag alcoholgehalte van slechts 3,8°. Maar vergis u niet, het is misschien een jong, licht bier maar het zal snel een vaste plaats veroveren op menig terras, BBQ of receptie. KraaiKe Zilver heeft een ietwat uitgesproken bittere citrus-smaak met pompelmoes toetsen dankzij het gebruik van Amerikaanse hoppen.

   Door zijn laag alcoholgehalte is het uitstekend drinkbaar bij warm weer en met zijn citrus-toetsen, een perfecte dorstlesser en ondanks dit laag alcoholgehalte heeft Kraaike Zilver, een verassend volle, complexe smaak!

   KraaiKe Zilver heeft een alcoholpercentage van 3,8°.

   KraaiKe Metteko

   KraaiKe Metteko is een zwarte stout, die maar liefst 30% haver bevat. Hij heeft zijn naam te danken aan het Lubbeeks dialectwoord “Metteko”. Metteko betekent een onnozel, dom, onhandig persoon. KraaiKe Metteko is echter geen onnozel bier, integendeel! Het is een stout, die vakkundig gebrouwen wordt volgends de regels van het vak, zoals het een echte stout beaamt.

   In onze Metteko proef je toetsen van chocolade, koffie en de gebruikte haver zorgt voor een ongewone zachtheid.

   KraaiKe Metteko heeft een alcoholgehalte van 7,5°.